– Snel, veilig: vervulling van een diepe wens – Terug: verlies van dierbare mensen en / of voorwerpen – In een tuin vooruit: alle ondernemingen zullen lukken – Op één been, met krukken: verlies van tijd en geld

– De getijden staan symbool voor vreugde en verdriet – Eb of laag tij: een gevoel van emotionele veiligheid maar ook opgedroogde inspiratie – Vloed of hoog tij: nieuwe vruchtbare gedachten maar ook emotioneel verdrinken in je levenssituatie

– Symbool voor stekelige opmerkingen die je veel verdriet doen – Symbool voor eenzaamheid – Symbool voor verschroeiende passie

Symbool voor het verdwijnen van ziekte en zorgen. Een uitweg vinden uit een moeilijke situatie. – Een aal uit het water vissen: positief nieuws – Een aal eten: roddels – Een aal vangen: liefdesverdriet, misleiding – Een aal doden of dit zien gebeuren: verdriet en…

– Nieuwe jurk: het zal je goed gaan – Oude, versleten jurk: je zal een grote vergissing begaan – Wassen van een jurk van iemand anders: onbeantwoorde liefde

Een dame zien of spreken: waarschuwing dat je moet uitkijken met wat je zegt

Staat symbool voor het huis van de Ziel. Het is een verwijzing naar de dromer met zijn lichamelijke gestel en geestelijke levenshouding Staat symbool voor de moeder, bescherming en geborgenheid/ – Huis bouwen: slagen in een onderneming – Huis afbreken: vreugde na een verdrietige periode…